Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT swojej organizacji muszą być w stanie szybko reagować na pojawiające się incydenty z zakresu bezpieczeństwa i je rozwiązywać. Ich rolą jest przewidywanie problemów oraz zapewnienie kompleksowych rozwiązań dotyczących systemów i sieci w organizacji.

Niestety, wysokie wymagania biznesu w stosunku do osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo często nie idą w parze z możliwościami technologicznymi danej firmy i dostępnymi budżetami. Dlatego też na straży bezpieczeństwa informatycznego i spójności systemów muszą stać dobrze zorientowani inżynierowie. Działy IT muszą w trybie ciągłym rozwijać swoje kompetencje ze względu na dynamicznie zmieniający się krajobraz technologiczny i rodzaje zagrożeń. Decyzje o wdrożeniu istotnych zmian, ulepszeniu systemów, zastąpieniu jednego rozwiązania innym, powinny być poprzedzane wnikliwymi badaniami rynku oraz konsultacjami z ekspertami.

W programie m.in.

  • szczegóły kompleksowej modernizacji infrastruktury sieci WAN i LAN w oparciu o wdrożenie DMVPN, Firepower, ISE, WSA, SMA,
  • prezentacja Cisco Stealthwatch - zaawansowanego systemu analizy zabezpieczeń umożliwiającego wykrycie i reakcję na zagrożenia sieci w czasie rzeczywistym
  • oraz studia przypadków integracji systemu IBM Security QRadar SIEM.

Prelegenci

Łukasz Bromirski

Kierownik Zespołu Rozwiązań Sieciowych i Bezpieczeństwa w Atende S.A.

Łukasz Bromirski jest związany z Cisco od 2005 roku. Karierę w firmie rozpoczynał jako inżynier wspierający Partnerów Cisco (Channel System Engineer), następnie pełnił funkcję Dyrektora Technicznego Działu Wsparcia Partnerów oraz Operatorów Telekomunikacyjnych. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Projektów Strategicznych na rynek Enterprise. Od 2016 do sierpnia 2019 roku Chief Technical Officer w Cisco Systems Polska. Obecnie zajmuje stanowisko Senior Product Manager, Security BU.

Adam Gwozdowski

Kierownik Zespołu Systemów Zarządzania w Atende S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Posiada 24-letnie doświadczenie zawodowe w branży ICT. Uczestniczył w wielu pionierskich projektach m.in. budowie jednych z największych sieci w Polsce (PIONIER Polski Internet Optyczny, T-Mobile, ATMAN) oraz budowie systemów zarządzania dla rządowej sieci OST112. Od 2006 roku uczestniczy we wdrożeniach (w tym pierwszych w Polsce) technologii QRadar. Odpowiada m.in. za przedsprzedaż, wdrożenia oraz wsparcie dla systemu IBM Security QRadar SIEM w sektorze publicznym oraz telekomunikacyjnym. Posiada certyfikaty IBM Certified Deployment Professional Security QRadar SIEM.

Robert Ślaski

Główny Konsultant ds. sieci Atende S.A.

Ma za sobą ponad 15 lat doświadczenia w pracy z systemami teleinformatycznymi, w czasie których odpowiedzialny był za realizację najbardziej wymagających projektów, głównie w obszarze sieci operatorskich i data center. Entuzjasta technologii i architektur sieciowych, w szczególności nowych rozwiązań Cisco, a obecnie również zastosowań programistycznych w sieciach. Posiadacz certyfikatów CCIE (R&S i Security).

Certyfikaty: CCIE #10877 RS i Security

Maciej Waliszko

Kierownik Zespołu Rozwiązań Sieciowych i Bezpieczeństwa w Atende S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w branży ICT. Interesuje się obszarami sieciowymi koncentrującymi się na bezpieczeństwie, rozwiązaniach bezprzewodowych, DC i LAN / WAN. Brał udział w wielu projektach w Polsce i za granicą.

Certyfikaty: CCIE RS #24170, JNCIE #334

Agenda

9.00-9.30

Rejestracja, kawa

9.30-9.40

Powitanie

Jakub Jagielak, Dyrektor ds. rozwoju Cyber Security, Atende

Grzegorz Stech
Computerworld
9.40-10.20

Modernizacja infrastruktury sieci WAN i LAN (wdrożenie DMVPN, Firepower, ISE, WSA, SMA) na podstawie zrealizowanego projektu oraz luźne spojrzenie okiem integratora na ekosystem bezpieczeństwa dla rozwiązań firmy Cisco Systems

Maciej Waliszko
Kierownik Zespołu Rozwiązań Sieciowych i Bezpieczeństwa, CCIE/JNCIE, Atende
10.20-11.20

Cisco Stealthwatch - zaawansowany system analizy zabezpieczeń pozwalający wykrywać i reagować na zagrożenia sieci w czasie rzeczywistym oraz jego miejsce w ekosystemie bezpieczeństwa organizacji

Łukasz Bromirski
Senior Product Manager, Security BU, CCIE/CCDE, Cisco Systems (Warszawa)

Mateusz Pastewski, Cybersecurity Sales Manager, Cisco Systems (Katowice)

Robert Ślaski
Główny konsultant ds. Sieci, CCIE/CCSP/CCNP, Atende
11.20-11.30

Przerwa

11.30-12.30

Studia przypadków integracji systemu IBM Security QRadar SIEM

Tomasz Zalewski, Senior IT Specialist, IBM Security

Adam Gwozdowski
Kierownik Zespołu Systemów Zarządzania, Atende
12.30-13.30

Lunch

Rejestracja

Warszawa Winosfera

13 listopada 2019

REJESTRACJA

Katowice Śląska Prohibicja

14 listopada 2019

REJESTRACJA

Organizator

Partnerzy merytoryczni

Partner medialny